Gıda Sektörü temsilcileri “Onarıcı Tarım” için buluştu

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Rainforest Alliance, gıda sektöründeki tüm paydaşların kazandığı, toprağın sağlığının korunduğu bir üretim sistemi olan “Onarıcı Tarım”a geçmek için tarım sektörünün tüm paydaşlarına seferberlik çağrısında bulundu

21 Temmuz 2023 - 11:05

WWF-Türkiye ve Rainforest Alliance, mevcut tarımsal sistemin iklim krizinin etkilerini derinleştirmesi ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi amacıyla tarım sektörü temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda Onarıcı Tarım’ın ne neyi ifade ettiğine ilişkin sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi. Toplantının ardından tarım sektörü çalışanlarına Onarıcı Tarım’a geçmek için seferberlik başlatılması çağrısı yapıldı.Toplantının açılış konuşmalarını WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve Rainforest Alliance Türkiye Direktörü Osman Yalçın Tekinarslan yaptı.“EKOSİSTEMİ ONARAN MODELLER ÜRETEBİLİRİZ”
Mevcut tarımsal üretim modellerinin iklim krizini artırdığını ve biyoçeşitlilik kaybını derinleştirdiğini dile getiren WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere: “Sürdürülebilir olmanın ötesinde ekosistemi onaracak ve doğayı geri kazanacak yeni bir başlangıç için onarıcı tarım yöntemleriyle toprağı, suyu ve biyoçeşitliliği korumaktan öte geliştirebilir, sera gazı salımlarını azaltabilir ve iklim krizinin getirdiği yıkıcı etkilere karşı direncimizi artırabiliriz. Aşırı iklim olaylarına dayanıklı ve karbonu toprakta tutan yeni üretim şekilleri ve ekosistemi onaran yöntemlerle daha düşük maliyetli, daha yüksek verimli, sağlıklı ve besleyici ürünler üretebiliriz” dedi.“ÇEVRE MESELESİ VAROLUŞ MESELEMİZ”
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise: “WWF-Türkiye olarak beş senedir ‘Onarıcı Tarım’ konusunda çalışıyoruz. Sağlıklı toprak demek, daha az su kullanmak demek, deniz temizliği demek, daha az ilaç demek, daha çok arı, daha çok böcek ve biyoçeşitlilik demek, daha fazla karbon tutmak demek. Çevre meselesi hepimizin varoluş meselesi. Bu nedenle gıda konusu da çalışma alanlarımızın ortasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİNE DAVET ETTİ

İklim krizi, afetler gibi kısırdöngülerin içinden çıkabilmek için birlikte çalışmanın öneminden bahseden Pasinli: “Hiç olmadığı kadar bir arada olmamızı, hiç yapmadığımız şekilde bir arada çalışmamızı yürekten diliyorum” diyerek sektörün tüm oyuncularını işbirliğine davet etti.

“TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ”

Yeni çiftçiler için yeni iş modelleri oluşturmanın öneminin altını çizen Rainforest Alliance Türkiye Direktörü Osman Yalçın Tekinarslan, “Yeni çiftçi için yeni iş modelleri oluşturmalıyız. Tedarik zincirini güvence altına almalıyız. Türkiye'deki mevzuatı birlikte şekillendirmeliyiz. Bu nedenle iki kâr amacı gütmeyen kurum olarak tarımı değiştirmek için bir aradayız. Temel amaç küçük üreticiyi biraz daha pazara hazırlamak, direkt ulaşımını sağlamak, onları desteklemek ve tarımın geleceğini kurtarmak. Onarıcı tarımı kurgularken bir geçiş süreci tasarladık. Bu uzun yolculukta planları standartlara oturtmak zorundayız” dedi.“ONARICI TARIM” SUNUMU YAPILDI
Etkinlikte, WWF-Türkiye Gıda ve Tarım Programı Müdürü Arzu Balkuv ve WWF-Türkiye Gıda ve Tarım Programı Stratejik Danışmanı Ayşe Ayşin Işıkgece, katılımcılara “Onarıcı Tarım” hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bugünkü tarım yöntemleri sebebiyle canlılığını kaybeden toprağın sağlığını yeniden kazanması için iş yapış şekillerinin değişmesinin gerekliliğinin vurgulandığı sunumlarda, çiftçilere eğitimler düzenleneceği ve “Onarıcı Tarım” konusunda bilinçli genç ziraat mühendisleri yetiştirileceğinin altı çizildi.

Onarıcı Tarım Nedir?
Onarıcı Tarım, toprak sağlığının ve su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesini, biyolojik çeşitliliğin artırılmasını, karbonun toprakta tutulmasını sağlayarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını ve tarımla uğraşan kişilerin geçim kaynaklarının geliştirilmesini hedefleyen bütünsel bir yaklaşımdır. Küresel bir sorun olan düşük toprak organik maddesi miktarını artırmayı, tahribata uğramış toprak sağlığı ve canlılığını iyileştirmeyi, mikro ve makro ölçekteki su kalitesi ve havza sağlığını iyileştirmeyi, tarladaki ve çevresindeki biyoçeşitliliği geliştirmeyi, zehirli tarımsal girdiye duyulan ihtiyacı azaltarak ekolojik ve ekonomik maliyetlerini düşürmeyi, tüm bunları sağlarken de çiftçiye uzun vadeli mali kapasite ve geçim kaynağı yaratmayı hedefleyen Onarıcı Tarım, tüm bitkisel üretim ve hayvansal otlatma uygulamalarını kapsar.

 

Etiketler; tarım doğa

ARŞİV