Koruda inşaatın önü mü açılıyor?

Basın açıklaması düzenleyen Validebağ Gönüllüleri Derneği üyeleri, Validebağ Korusu’nun yanında yer alan Haydarpaşa Lisesi'nin deprem bahanesiyle yıkılacağını ve inşaat projesiyle Validebağ Korusu'nun da yapılaşmaya kurban edilmek istendiğini savundu

13 Temmuz 2023 - 12:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Haydarpaşa Lisesi’nin sit statüsünü 28 Kasım 2021’de değiştirerek, “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına” dönüştürdü. Buna göre lisenin olduğu yerde entegre tesis yapılabilmesinin ve çevresindeki alanda turizm ve yerleşimlere izin verilmesinin önü açılmış oldu. Validebağ Gönüllüleri Derneği üyeleri, 9 Temmuz Pazar günü Validebağ Korusu’nda basın açıklaması düzenleyerek, korunun Haydarpaşa Lisesi kullanılarak yok edilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

“HAYALİ SİT ALANI YARATILDI”

Açıklamada, İstanbul’un köklü liselerinden biri olan Haydarpaşa Lisesi’nin 1989 yılında Validebağ Korusu’nun içindeki binalara taşındığı aktarılırken, şu bilgiler paylaşıldı: “16 Temmuz 1999 tarihinde ise Validebağ Korusu 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi. 17 Ağustos 1999 depreminde binalar hasar gördüğünden dolayı, güçlendirme yapıldı. Her nedense, şehir dışından gelen öğrencilerin kaldığı iki pansiyon binası güçlendirme dışında tutuldu ve bu binalar zamanla kullanım dışı kaldı. Okul müdüriyetinin pansiyon binalarının yıkılıp yeniden yapılması konusunda çabaları olduğunu biliyorduk. Fakat koruma kurullarınca inşaat için izin verilmediğinden, bu defa okulun kapladığı alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19.11.2021 tarihinde "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edildi. Bir başka deyişle, Koru'nun bir bölümü inşaat yapılabilir hale getirildi. Kararın en ilginç yanı, tek parsel olan Validebağ Korusu'nu keyfi biçimde bölmesi ve Haydarpaşa Lisesi Doğal SİT Alanı adıyla hayali bir sit alanı yaratmasıdır.”

İTİRAZ ETTİLER

Açıklamada, bu karara karşı çok sayıda yurttaşın itiraz dilekçeleri verdiği paylaşılırken, Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin de kararın iptali istemiyle 26 Ocak 2022 tarihinde 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de bizden sonra 10. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 10. İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler, 31 Mart 2023 tarihinde düzenledikleri rapor ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararının uygun olduğu sonucuna vardılar. Başka bir mahkemede açılmış bir davanın bilirkişi raporunun, bağlantı kararı olmadığı halde, tarafları farklı olan davamızda da esas alınması mümkün değildir. Usul olarak da içerik olarak da herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu rapora karşı gereken itirazlar yapıldı.”

“GERÇEKTEN BİR OKUL İNŞAAT PROJESİ Mİ?”

Açıklamada yetkililere şu sorular yöneltildi:

-İstanbul'da depreme karşı güçlendirilmeyi bekleyen onlarca okul varken 11 yıl önce 4 milyon TL harcanarak güçlendirme yapılmış olan Haydarpaşa Lisesi neden yıkılıp yeniden yapılmak istenmektedir? 2012 yılında pansiyon binaları niçin güçlendirme projesine dahil edilmemiştir ve bunca yıldır kendi kaderlerine terk edilmiştir? Eğer okul binaları gerçekten dayanıksız ise, 2012 yılında güçlendirme işini yapan şirketten hesap sormayı ve tekrar güçlendirme yapmasını sağlamayı düşünmüyor musunuz?

-Sürekli açık veren devlet bütçesi, hala çadırda yaşayan depremzedeler, yaşadığımız ağır ekonomik kriz ve bu yüzden halktan sürekli tasarruf yapmasının istendiği düşünüldüğünde, 11 yıl önce güçlendirilmiş binaları yıkıp, yüzme havuzu içeren bir okul inşa etmek, israfın ta kendisi değil midir? Haydarpaşa Lisesi'nin eski tarihi binasının benzerini yapmak, sadece kötü bir taklit olmaktan öteye gidemeyecektir. Bunun yerine eski tarihi binayı geri alarak orada eğitime devam etmeyi düşünmediniz mi?

-Resmi söyleme göre 259 araçlık, söylentilere göre 500 araçlık otopark yapılacak. Bu proje gerçekten bir okul inşaat projesi mi? Yoksa başka bir niyetiniz mi var? Yeraltına otopark yapmak uğruna, Validebağ Korusu'nun ağaçlarını besleyen yeraltı sularını yok etmek veya en azından tahrip etmek hakkını nereden buluyorsunuz?

-Temmuz ayı içinde yıkıma başlanacağı duyumları alınmaktadır. Kamu inşaatlarının ihale yöntemiyle yapılması esastır. Dolayısıyla işin ihale edilmiş olması gerekir. Haydarpaşa Lisesi inşaatı için ihale açılmış mıdır? Açıldıysa neden mahkeme kararı beklenmedi? İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)-ihale dokümanları arasında böyle bir ihalenin ne ilanına ne de yapım işinin ihale edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu gizliliğin sebebi nedir?  Bilirkişi raporunda sözü edilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) ne zaman, kimler tarafından düzenlenmiştir, içeriği nedir?

-Çılgın projelerle, sondaj kuyuları açarak, millet bahçesi projesiyle, yapılaşma içeren imar planlarıyla, toplu ve kalabalık piknikler düzenleyerek yok etmeye çalıştığınız Validebağ Korusu'nu bu defa da keyfinize göre bölerek ve koruma grubunu düşürerek mi yok edeceğinizi sanıyorsunuz?

 

 


ARŞİV