Sera gazları kentimizi tehdit etmeden!

Türkiye’de ilk defa Kadıköy Belediyesi, bir ilçe belediyesi olarak “Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi’ne dâhil oldu.

29 Aralık 2011 - 13:45

Kadıköy Belediyesi, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) koordinasyonunda 14 belediye ile birlikte katıldığı “Bölgesel İklim Dostu Kentler Kampanyası” kapsamında çevre kirliliğini önlemek için çalışmalara başladı. Söz konusu kampanya doğrultusunda birtakım çalışmalar ve projeler yürürlüğe kondu, stratejik planda da konuya yer verildi.

Proje kapsamında belediye, önce kendi kurumsal sera gazı envanterini çıkardı. Belediye projelerinde oluşacak yeni sera gazlarının hesaplanma alt yapısını oluşturdu. ’’Bölgesel Çevre Merkezi (REC)” ortaklığıyla Kadıköy Belediyesi’nin Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi ile 
Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim, kurumsal düzeyde envanter çalışması yapmış oldu. Bu çalışmalar gelecek için de alt yapı niteliği taşıyor.
Proje Sürecinde İklim Değişikliği ve Yerel Yönetimler İlişkisi Semineri, Kurumsal Sera Gazı Envanteri Eğitimi ile Veri Toplama, işleme çalışmaları yapıldı.
 
BELEDİYENİN 11 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMADA YER ALIYOR
 
Bilgi İşlem, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlak, Fen İşleri, Mali Hizmetler, Özel Kalem, Park ve Bahçeler, Plan ve Proje, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri çalışmada yer alacak. 
Proje kapsamında düzenlenen çalıştayda; hızla artmakta olan nüfus ve kentleşmeye dikkat çekilerek, alınacak tedbirler, filo yönetimi, toplu taşımanın yaygınlaştırılması kentin mevcut bilançosu, mevcut durumu ve hangi sektör ne kadar salım yapıyor gibi konular ele alınarak kurumların sera gazının hesaplanmasının olumlu yönleri üzerinde duruldu.
Belediye Kurum binalarında yapılan salımlar; iklimlendirme sistemleri, elektrik sarfiyatları, ulaşım, imalat ve üretim, park ve bahçeler, taşeron vb. hizmetler, kapsamına göre değerlendirilerek, kurum bazında karbon etiketlendirilmesi yapılarak, “ölç, azalt ve dengele sistemi” oluşturuldu.
Uzman kuruluşların desteğiyle belediyeye ait 77 binanın doğalgaz ve elektrik tüketimleri, 36 parka ait elektrik tüketimi, 11 yutak bölgesi olarak kabul edilmesi muhtemel yeşil alan miktarı, 173 aracın yakıt tüketim miktarı ve diğer kullanılan malzeme miktarları tespit edilerek, projenin “Veri Toplama” basamağı tamamlandı.
 
‘DEPREME HAZIRLIK VE ÇEVRE EN ÖNCELİKLİ KONUMUZ’
 
Kadıköy Belediyesi’nin bu tür bir çevre çalışmasına katılan ilk yerel yönetim olduğunu söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk, “Çevre ve depreme hazırlık en öncelikli sorunlarımız arasındadır. Kentin oksijenini arttıracağız. Keşke yeşil alanlarımızı arttırma olanağımız olsaydı. Kentimizin sağlıklı geleceği için bu çalışmaya katıldık” dedi.
Her geçen gün yaşlanan dünyada artan nüfusun, gelişen teknolojinin beraberinde çevresel felaket ve sorunları da getirdiğini, son yıllarda hortumlar, tsunamiler ve çeşitli doğal felaketlere tanık olunduğunu, bunların hepsinin de bir nedeninin olduğunu, bilim çevrelerinin belirttikleri doğrultusunda da bu nedenlerin başında insanoğlunun çevreyi hoyrat kullanımının geldiğini söyleyen Öztürk, “Bazen teknoloji adına bazen de kişisel çıkarlar adına çevre kirletiliyor. O nedenle büyük kentlerde en büyük olay aslına bakarsanız araçların salgılamış olduğu egzoz gazlarıdır. Bu gazlar kent içerisinde ciddi şekilde sağlık sıkıntısı yaratmakta. Bununla birlikte binalarda kömür kullanılması, kalitesiz fuel oil kullanılması gibi unsurlar da etkili oluyor. Yine son zamanlarda çevreye daha uyumlu olabilecek ısı yalıtımı daha iyi binalar geri planda kalmaya başladı. Bütün bu tehlikeleri biraraya getirdiğinizde kentte ciddi tehlike doğmaya başladı. Şimdi her şey tersine dönmeye başladı. Bütün dünya ‘çevre’ diyor. Dolayısıyla ülkemizde de çevre sorunları son derece öne çıkmaya başladı. 2009 seçimlerindeki sloganlarımızdan bir tanesi de çevreye dairdi ve önemliydi. Şimdi yaptığımız iş de bütün bu olumsuzlukları azaltabilecek ortamı hazırlamak. Kentimizdeki karbon salınımının ne boyutlarda olduğu önemli. Sonraki yıllarda yapılacak olan çalışmalarla karbon salınımının ne kadar azaltılabileceği ve tabii tescili gerekiyordu. Bu bakımdan Kadıköy Belediyesi bundan sonra bu saydığımız hususlarda çalışmalar yapacak. Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesi bu ölçümü yaptırıyor. Sonuçlar sınırda olup olmadığımızı gösterecek” diye konuştu.
ÇALIŞMALAR İLÇE BAZINDA GENİŞLEYECEK
Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürü Şule Sümer, çevre temizliği konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, atıklarımızı ayrıştırmanın bile bu anlamda atılabilecek ilk ve önemli bir adım olduğunu söyledi. 21 Aralık 2011tarihinde karbon emisyonlarının hesaplanması ile ilgili son toplantıyı gerçekleştirip, 2010 yılı karbon emisyon miktarını ifade eden sonucu burada açıkladıklarını belirten Şule Sümer, “Kadıköy Belediyesi olarak Türkiye’de ilk kez ilçe belediyesi düzeyinde karbon salınımımızı hesapladık. 2010 yılı boyunca 12 bin 817 değerinde karbon emisyonumuz olmuş” açıklamasında bulundu.
Ülkelerin enerji verimliliği ve iklim değişikliği konusunda önlemler aldığını, AB ülkelerinde bu konuda kamu kurum veya özel sektör kuruluşlarına ciddi yaptırımlar uygulandığını belirten Sümer, karbon salınımının yüzde 75’inin şehirlerden kaynaklandığı söyledi. Sanayi dışında ısınma ve ulaşım faaliyetlerinin de iklim değişikliğine etkilerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Şule Sümer, “Gözler yerel yönetimlere çevriliyor. Yerel yönetimlerin katılmaları gereken çalışmalar var. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.
 
Mustafa SÜRMELİ

ARŞİV