Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan ve onlarca belediye ve ulusal ve uluslararası kuruluşun katıldığı Uluslar arası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı

19 Mart 2022 - 20:36

“Krizler çağında sürdürülebilir bir kentsel dünya için köprüler kurmak” başlıklı sonuç bildirgesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ICLEI Küresel Yönetim Komitesi İklim Eylemi Eş Başkanı Tunç Soyer ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı okudu.

“YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIYIZ”

Soyer ve Odabaşı’nın okuduğu sonuç bildirgesinde şöyle:

“Yerel yönetimler, demokrasi, barış, sosyal adalet, sağlık, refah ve sürdürülebilirlik için kritik öneme sahiptir. Günümüzde insanlık, hayati zorluklarla karşı karşıyadır. İklim acil durumu kırılma noktalarına ulaştı, Covid-19 salgını sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri derinleştirdi. Demokratik kurumlar ve ilkelerin zayıf düştüğü süreçlere tanık oluyoruz. Savaşlar ve askeri çatışmalar Rusya’nın son Ukrayna işgali ile yeni zirvelere ulaşmakta. Ne yazık ki, küresel çok taraflı yönetişim bu hayati zorlukların hiçbirine yeterince yanıt vermemekte. Küresel nüfusun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, her düzeyde yönetimler arasında işbirliğini içeren ‘çok katmanlı eylem’ vizyonunun bir umut ışığı olarak hizmet edebilmesi için yerel ve bölgesel yönetimleri güçlendirmeye, yetkinleştirmeye, ilişkilendirmeye ve sürece dahil etmeye kararlıyız.

“ICLEI GİRİŞİMLERİNE KATILMAYA TEŞVİK EDİYORUZ”

ICLEI, Türkiye belediyelerinin sürdürülebilirlik çabalarında önemli bir ortaktır. 2000’li yılların başında Türkiye, Yerel Gündem 21’i en iyi uygulayan ülkeler arasında başı çekmekteydi. Önde gelen küresel ağlardan biri olarak ICLEI, Türkiye belediyelerinin 2030 ve 2050’ye yönelik sürdürülebilirlik taahhütlerini desteklemek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. Mart 2024’e kadar, ICLEI’ye üye olan Türkiye belediyelerinin sayısında büyük bir artış kaydedilmesini umuyoruz. Ayrıca Türkiye belediyelerini ICLEI girişimlerine ve ağlarına aktif olarak katılmaya teşvik ediyoruz. İklim alanında ‘GreenClimateCities’, doğa alanında ‘CitiesWithNature’, döngüsel ekonomi alanında ‘ICLEI Circulars’, gıda alanında ‘CityFoodNetwork’, sürdürülebilir hareketlilik alanında ‘Ecomobility Alliance’, çevre dostu satın alma alanında ‘Procura ’, iklim eylemlerinin finansmanı alanında ‘Transformative Actions Programme’, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma hedefleri alanında ‘SDGsInCitiesChallenge’ bunların başında yer almaktadır. ICLEI’yi, Türkiye’den dünya kamuoyuna sunulan benzersiz ve yenilikçi bir yaklaşım olan, ‘Döngüsel Kültür’ kavramının küresel olarak daha da geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemeye davet ediyoruz.

“HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANI ZORLUKLARLA TEK BAŞINA YÜZLEŞEMEZ”

Hiçbir şehir, belediye başkanı veya ülke, küresel zorluklarla tek başına yüzleşemez. ICLEI’nin ağları ve ortaklıkları aracılığıyla Türkiye belediyeleri, Avrupa ve küresel ölçekteki girişimlere daha kolay katılabilir.  Avrupa ölçeğinde öncelikli girişimler arasında Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Şehir Anlaşması, Avrupa Döngüsel Kentler Bildirgesi, Avrupa Yerel Yeşil Anlaşmaları yer almaktadır. Birleşmiş Milletler ölçeğindeki öncelikli girişimler ise Paris İklim Anlaşması’nın 2050 itibarıyla sıfır net karbon ve dirençli kentler hedeflerine yönelik olarak BM İklim Değişikliği Sekretaryası öncülüğünde yürütülen ‘Race- To- Zero’ ve ‘Race- To- Resilience’ kampanyaları, afetlere karşı dirençli kentleri öngören ‘Making Cities Resilient 2030’ kampanyası ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Yerel Gönüllü İzleme’ süreçleri yer almaktadır.

“BELEDİYELERİ İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYORUZ”

Türkiye’nin kültürel, tarihi, sosyal ve jeopolitik bağlantıları çok çeşitli ortaklık potansiyelleri sunmaktadır. Avrupa, Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer şehir ve bölgelerin küresel sürdürülebilirlik çabalarına aktif katılımını artırmak için Türkiye belediyelerini ICLEI ile işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

BİYOÇEŞİTLİLİK KONFERANSINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAĞIZ

ICLEI sahip olduğu geniş ağ sayesinde, Türkiye belediyelerinin küresel hedeflere yönelik uluslararası görüşmelere daha aktif katılarak bilgilenmelerine ve deneyimlerini etkin bir şekilde paylaşmalarına aracı olabilir. BM Genel Sekreteri tarafından yürütülen Ortak Gündemimiz süreci ve Kentlerin Geleceği Görev Gücü çalışmaları, Fildişi Sahili, Çin ve Mısır’da düzenlenecek İklim-Biyoçeşitlilik-Çölleşme Taraflar Konferansları, Polonya’daki 11. Dünya Kent Forumu bunların başında yer almaktadır. Ayrıca 2024 yılında Türkiye’de düzenlenecek Biyoçeşitlilik 16. Taraflar Konferansı’na özel olarak hazırlanacağız. Son olarak, bu belgede listelenen hedeflerin etkin biçimde uygulanması, yaygınlaştırılması ve takibi için Türkiye belediyelerini 11- 13 Mayıs 2022 tarihlerinde Malmö’de yapılacak ICLEI Dünya Kongresi'ne, aktif olarak katılmaya davet ediyoruz.”


ARŞİV