Validebağ Korusu kazandı

Validebağ Korusu’na yapılaşma imkânı veren imar planları ile koruda Millet Bahçesi yapımına imkan veren proje İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından oybirliğiyle iptal edildi

05 Ocak 2023 - 09:54

Birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’na ilişkin hazırlanan ve koruda yapılaşmaya imkan veren 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) ve 2018 yılında, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan Millet Bahçesi projesi hakkında açılan iptal davalarında İstanbul 6. İdare Mahkemesi, iptal kararına hükmetti. 

Mahkeme, imar planlarının iptaline yönelik kararında 23 Kasım 2021 tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporuna ve içerdiği çok sayıdaki gerekçelere atıfta bulunarak kararını gerekçelendirdi. Mahkeme bu gerekçelerinde imar planlarının, "Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve tekniklerine aykırı olduğuna; Bazı plan notlarının belirsizlikler içerdiğine; Bilimsel ve yeterli bir analiz ve sentez çalışmasının yapılmamış olduğuna ve kamu yararına ve hukuka uyarlığının bulunmadığına" atıfta bulundu.

Mahkeme, Millet Bahçesi projesinin iptaline yönelik aldığı kararda ise şu görüşlere yer verdi: “Validebağ Korusu, millet bahçesi projesinin uygulanması halinde, korunun ışıklandırılması, futbol sahası yanına amfi tiyatro yapılması, fitness alanları oluşturulması, gözlem kulesi yapılması, bisiklet parkuru yapılması, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi ve yeni oyuncaklar eklenmesi, otopark zeminlerinin yenilenerek çim taşı yapılması, binaların kenarlarında bulunan zemin kaplamalarının değiştirilmesinin neticesinde, Validebağ Korusu'nun doğal kurgusunu kaybedeceği, parçalanmış ekosistemlere sahip olacağı ve açık bir biçimde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağı anlaşılmakla, dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

'GÖZÜMÜZ ÜZERİNİZDE'
Validebağ Korusu'nun korunması amacıyla yıllardır mücadele yürüten ve bahse konu kararların iptali için yargı yoluna giden Validebağ Gönülleri de mahkeme kararları üzerine bir basın açıklaması yaptı. Koruda toplanan gönüllüler açıklamalarında, mahkemenin kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bilmeyen, daha doğrusu anlamak istemeyenlere ise yüzlerce defa anlattık; anlatmaya devam edeceğiz. Ne koruma amaçlı olduğu söylenen korumama amaçlı imar planları yoluyla, ne millet bahçesi gibi akla ziyan projelerle Validebağ Korusu’nu SİT alanı olmaktan da, koru olmaktan da çıkaramayacaklar. Çünkü karşınızda bilim var, hukuk var, Validebağ Gönüllüleri var, halk var" dedi.

Sürecin bundan sonra nasıl gelişeceğine de değinen Validebağ Gönüllüleri, "Şimdi ne olacak? Büyük olasılıkla, davalı idareler, her iki karar için de üst mahkemeye başvuracaklardır. % 100 haklı olduğumuz davalarımızda, üst mahkemelerden de farklı bir
karar çıkmasını beklemiyoruz. Sonra ne olacak? Mahkeme kararları ister olumlu olsun, ister olumsuz, bizim mücadeleyi bırakıp evde oturmamızı bekleyenler çok yanılıyorlar. Validebağ Gönüllüleri olarak 1998’de başladığımız mücadeleye 25 yıldır aynen devam ediyoruz ve edeceğiz. Hukuk mücadelesi, yazışmalar, eylemler, etkinlikler, imza kampanyaları, nöbetler, sergiler, paneller, forumlar, her ne gerekiyorsa… Kısaca diyoruz ki : Validebağ Korusu’na çökmenizi engellemeye kararlıyız. Gözümüz üzerinizde" diyerek açıklamalarını tamamladılar.  

 


ARŞİV