"Çocuklar eğitim hakkından eşit yararlanmıyor"

Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı

22 Ocak 2024 - 12:57

Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi birinci yarıyıl değerlendirmesi için 19 Ocak Cuma günü İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada,  2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizliklerin derinleştiği, çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamadığı, eğitime erişimde yaşanan sorunlar ile anadilinde eğitim gibi en temel sorunların varlığını sürdürdüğü bir dönem olduğunun altı çizildi. Deprem bölgesinde eğitim öğretimde yaşanan sorunların daha da ağırlaştığı, yıkılmayan, az hasarlı okullarda eylül ayında başlanan tadilat nedeniyle eğitim ve öğretimin aksadığı,  çok sayıda öğrencinin bu durumdan olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.   

Eğitimde ticarileşme ve eğitimi dinselleştirme uygulamalarının tüm hızıyla sürdüğüne, ‘4 gün iş, bir gün okul’ sloganıyla meslek lisesi öğrencilerinin Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM)  can güvenliği olmadan çalıştırıldığına, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES Projesi) ile de iktidarın eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik çizgisi doğrultusunda biçimlendirmeye çalıştığına vurgu yapıldı

Eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan sorunların çözümü için gerekli adımların atılmadığının üzerinde durulduğu açıklamada, eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin kariyer basamakları üzerinden yapay olarak ayrıştırıldığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği, eğitim sürecinde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olmasının mümkün olmadığı dile getirildi.

Açıklama, “ Eğitim Sen, her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır.” diyerek bitirildi.   

                                                         


ARŞİV