Flört şiddeti gençlerle konuşuldu

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, “Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesiyle” 5 bin 518 gençle flört şiddetini konuştu

18 Temmuz 2018 - 09:45

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2017 yılı Ekim ayında, Sabancı Vakfı Hibe Programı desteği ile başladığı “Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesini” tamamladı. Projenin sonuçları Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlenen toplantıda açıklandı. Projeye katılan psikolojik danışmanların paylaşımlarına ve “Eğitimde Flört Şiddeti: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Araştırması”nın sonuçlarına yer verilen toplantının sonunda, “Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak: Eğitimciler ve Danışmanlar için Uygulama El Kitabı” genişletilmiş ve güncellenmiş baskısıyla katılımcılara tanıtıldı.

Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesi; toplumsal cinsiyet kalıplarına ya da ayrımcılığa dayanan, dijital yolla da gerçekleştirilen, sosyal ya da duygusal ilişkilerde yaşanan zarar verici davranışları ve bu davranışların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla danışmanlara bilgi ve materyal sunuyor.

17 LİSEDE 5 BİN 518 GENCE ULAŞILDI

Aralık ayında 6 gün süren; Gençlerle Çalışma İlkeleri, Toplumsal Algı ve Dili Dönüştürmek, Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, Akran Şiddeti, Dijital Şiddet, Flört Şiddeti, Şiddet Döngüsü ve Şiddet İçeren Bir İlişkiyi Sonlandırmak, Güvenli ve Sağlıklı İlişkilerin Özellikleri, Şiddeti Fark Etme ve Şiddete Müdahale Etme, Şiddete Maruz Bırakılan Gençlere Destek ve Danışmanlık, Şiddet Uygulayan Gençlerle Çalışmak, Akran Şiddetinin Hukuki Boyutları, Akran Şiddetine Koruyucu-Önleyici Yaklaşım, Sınıflarda Yapılacak Uygulama Örnekleri başlıklarını içeren eğitici eğitimine katılan danışmanlar; şubat ayından itibaren kendi okullarında gençlerle uygulamalar yürütmeye başladılar. Sabancı Vakfı Hibe programı desteğiyle yürütülen proje kapsamında, İstanbul’da görev yapan 20 lise okul psikolojik danışmanı, katıldıkları  6 günlük eğitici eğitiminin ardından 4 ay boyunca, 17 farklı lisede, 500’ün üzerinde sınıf çalışması yaparak 5 bin 518 gence ulaştı.

“HER OKULUN DİNAMİĞİ FARKLI”

Proje Eğitimcisi ve Danışmanı Efsun Sertoğlu, projeyi “Eğitici eğitimine; denizcilik lisesi, meslek lisesi, kız lisesi, erkek lisesi, güzel sanatlar lisesi gibi pek çok farklı okuldan psikolojik danışmanlar katıldı. Bu çeşitlilik bizim için çok öğreticiydi, çünkü her okulun dinamiği birbirinden oldukça farklıydı. Danışmanlar, kendi okullarında gençlerle çalışmalar yürütmeye başladığında süreci gözlemlemek ve danışmanlara geri bildirim vermek için okulları ziyaret ettik. Proje ekibi olarak aylarca ve titizlikle üzerinde çalıştığımız uygulamaların gençlerle buluştuğunu görmek ve kamu okullarında şiddeti önleyici çalışmalar yürütülmesine vesile olmak bizim için heyecan ve gurur verici bir deneyimdi” sözleriyle anlattı.

FLÖRT ŞİDDETİ NEDEN YOK SAYILIYOR?

Proje ekibi, gençler arası yakın ilişkilerde yaşanan şiddet davranışlarının ancak seviyesi arttığında, bireysel danışmanlık vermesi üzere psikolojik danışmanlara ulaştığını belirtti. Dernek; kapsayıcı, kapsamlı ve sürekliliği olan çalışmaların sadece özel okullarla sınırlı kalmaması gerektiğini; kamu okullarındaki gençlerin de cinsel ve ruhsal sağlık alanında desteklenme hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Proje Koordinatörü Nurgül Öztürk, bu konu hakkına şöyle dedi: “Gençlik alanında cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet rolleri ve insan hakları konularını ele alan, eğlenceli, etkileşimli ve gençlerin katılımını gözeten uygulama örneklerine ulaşmak mümkün. Fakat söz konusu duygusal ilişkiler, onay kavramı, kişisel sınırlar ve güvenli ilişkiler olduğunda; gençler bu konulardan muafmış gibi bir algı var. Flört kavramı, duygusal partnerlik, sevgililik sadece yetişkin dünyasına ait olgular olarak görüldükçe, gençleri güvenli ilişkiler konusunda desteklemekte yetersiz kalıyoruz. Dünyadaki örneklere baktığınızda gençlerle bu konuların çalışılması için en uygun ortamın örgün eğitim sistemi olarak belirlendiğini ve koruyucu-önleyici çalışmaların düzenli olarak müfredat kapsamında uygulandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla önce bu konuların eğitim ortamlarının da meselesi olduğunu fark etmek, ardından da eğitimciler olarak bu kavramları gençlerden önce kendimizle çalışmak gerekiyor.”

Proje ekibi; önleyici çalışmaların yok denecek kadar sınırlı olduğu ve şiddet üzerine ancak yaşandıktan sonra konuşulabildiği bir eğitim sistemi içerisinde, geliştirdikleri bu koruyucu ve güçlendirici içeriklerin alanda büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti.

UYGULAMA KİTABI GÜNCELLENDİ

Geçen yaz yayımlanan "Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışmak" adlı uygulama kitabı genişletilerek ve güncellenerek proje kapsamında ikinci kez baskıya hazırlandı. Genişletilmiş baskının içerisinde Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi Projesi’nin uygulama süreci, projeye katılan danışmanların paylaşımları, kitabın kullanımına dair kolaylaştırıcı bilgiler,  daha etkili çalışmalar yürütmek için öneriler, grup içinde yaşanabilecek açılmalarla ilgili bilinmesi gerekenler  ve soru-cevap bölümü yer alıyor. Ayrıca kitabın sonunda bulunan uygulamalar bölümü de projeye katılan danışmanların süpervizyon toplantıları süresince paylaştığı öneriler doğrultusunda güncellendi.

Uygulama kitabı materyale ihtiyaç duyan eğitimcilerin olduğu kadar, gençlik çalışanlarının, sosyal çalışmacıların ve ruh sağlığı çalışanlarının da dikkatini çekiyor. Kitaba PDF olarak ulaşmak için derneğin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Akademisyen Ezgi Toplu Demirtaş; projeye katılan psikolojik danışmanların toplumsal cinsiyet temelli şiddet, akranlar arası şiddet, sanal şiddet ve flört şiddetine ilişkin yaşantılar, sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri belirlemeye yönelik bir izleme ve araştırma süreci yürüttü. Projeye katılan danışmanlarla yaptığı ihtiyaç analizi ve odak grup çalışmalarının sonuçlarını bir araya  getireceği “Eğitimde Flört Şiddeti: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Araştırmasına da yakında derneğin sitesinden ulaşılabilecek.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgi için http://cinselsiddetlemucadele.org/ne-var-ne-yok-egitici-egitimi/ adresi ziyaret edilebilir, tasarımını Büşra Erinkurt’un yaptığı kitaba ulaşmak için [email protected] adresine mesleğinizi, iletişim bilgilerinizi içeren bir mail atabilirsiniz.


ARŞİV