Kampus dışındaki Kadıköy’e hazırlık

Kadıköy Belediyesi, engelli üniversite öğrencileri için Kadıköy’ü gezerek ilçenin fiziki yapısı ve erişilebilirliği hakkında bilgi edinebilecekleri bir oryantasyon programı düzenliyor

02 Ekim 2018 - 15:14

Kadıköy Belediyesi, üniversite okumak için İstanbul’a gelen dezavantajlı ve engelli öğrenciler için “Kampüs Dışında Neler Oluyor” adlı bir oryantasyon programı başlatacak.

Bu program ile üniversite okumaya hak kazanmış şehir dışından İstanbul’a gelmiş dezavantajlı öğrenciler ile üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran veya halen okumakta olan engelli öğrenciler kayıt olduktan sonra barınma, erişebilirlik, ulaşım taleplerini nereye iletmeleri gerektiği, destek teknolojilerine ne şekilde ulaşabilecekleri gibi temel sorunlara çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

ENGELLİ ÖĞRENCİYE DESTEK

Özellikle engelli kişilerin aileleri, başka şehirden üniversite kazanmış çocukları için endişe ediyor. Bu endişenin giderilmesi için; eğitim öğretim hayatına, topluma ve çevreye daha hızlı uyum sağlayabilmek ve ailelerin kaygılarını azaltabilmek amacıyla bu gruba oryantasyon programı uygulanacak.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülecek olan oryantasyon çalışması Marmara Üniversitesi Kadıköy yerleşkelerine 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için kayıt yaptıran dezavantajlı öğrenciler ile yapılacak.

3 gün sürecek olan oryantasyon programında öğrencilerin acil olarak ihtiyaç duydukları barınma, sağlık, güvenlik, ulaşım, finans gibi konular yer alacak. Eğitimler alan uzmanları tarafından verilecek olup sağlık okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, temel haklar, ulaşım ve erişilebilirlik, güvenlik, acil durum ve afet yönetimi, barınma ihtiyaçları üzerine bilgilendirmeler yapılacak.

Proje, derslerin başlamasını takip eden ilk ay içerisinde uygulanacak, yıl boyunca ayda bir kez farklı etkinliklerle devam edecek ve yıl sonunda genel değerlendirme ile sona erecek. Proje sonunda Oryantasyon Rehber Programı geliştirilerek projenin yaygınlaştırılması için tanıtım çalışmaları yapılacak. Yıl boyunca gerçekleşecek aylık buluşmalarda da öğrencilerin; özgüven ve aidiyet duygularını güçlendirmek, kendini ifade etme becerilerini desteklemek, sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla uzmanlar tarafından kişisel gelişim, etkili iletişim becerileri, stres yönetimi, içsel motivasyon gibi konularda söyleşilere katılmaları sağlanacak.

KADIKÖY’Ü TANIYACAKLAR

Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan programda ilk gün yani 17 Ekim Çarşamba,  sağlık okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, temel haklar, ulaşım ve erişilebilirlik, barınma ve spor aktiviteleri konularında bilgilendirme yapılacak. Takip eden gün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde güvenlik üzerine, Kadıköy Belediyesi Afet Biriminde acil durum ve afet yönetimi üzerine ve Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Polikliniği’nde sağlık üzerine bilgilendirmeler sürecek. Son gün ise Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinden birinde gerçekleştirilecek olan kültür sanat etkinliğine katılım sağlanacak.

Detaylı bilgi için; (0216) 3372121


ARŞİV