Öğretmenlerin yüzde 98’i bu kanunu istemiyor!

Eğitim Sen'in Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, öğretmenlerin yüzde 98’i kanunu desteklemediğini belirtti

06 Ekim 2022 - 10:22

Öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu, ‘öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren’ bir içeriğe sahip olduğu yönünde yoğun eleştiriler alıyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), söz konusu düzenlemenin, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, özlük haklarını zayıflatacağını, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini ortadan kaldıracağını savunuyor ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptalini talep ediyor.

DESTEKLEMEYENLER EZİCİ ÇOĞUNLUKTA

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Eğitim Sen tarafından 2-15 Eylül tarihleri arasında çevrimiçi anket de düzenlendi. 10 bin 628 kişinin katıldığı ankette öğretmenlerin neredeyse tamamı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu desteklemediğini belirtti.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu mevcut haliyle destekliyor musunuz?” sorusuna 10 bin 418 kişi “hayır”, 163 kişi ise “evet” yanıtını verdi. Bu, öğretmenlerin yüzde 98,46’sının yasayı desteklemediği anlamına geliyor.

“Mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun haklarımız açısından güçlendirici etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise 10 bin 214 kişi ‘hayır’, 363 kişi ise ‘evet’ yanıtı verdi. Öğretmenlerin yüzde 96,57’si Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun haklarını güçlendirmediğini düşündüğünü ifade etti.

BAŞVURULARIN SEBEBİ EKONOMİK

Anketteki “Seminere başvuru gerekçeniz ya da gerekçenize en yakın seçenek aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 76,22’si “Ekonomik ihtiyaçlarımdan dolayı başvurdum”, yüzde 21,94’ü “Seminere başvurmadım” yanıtı verdi. “Öğretmenler için kariyer basamakları düzenlemesini desteklediğimden dolayı başvurdum” diyenlerin oranı ise yüzde 1,85’te kaldı.

 “Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen kariyer basamakları sınavına girecek misiniz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 49,87’si ‘evet’, yüzde 50,13’ü ‘hayır’ yanıtı verdi. Eğitim Sen tarafından anket sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklamada, öğretmenlerin “haklarını güçlendirmeyen ve desteklemedikleri” bir kanun karşısında ekonomik gerekçelerle kanunun kendilerine dayattığı seminer ve sınava girmek mecburiyetinde bırakıldığı belirtildi. 

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETME”

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Ekonomik krizin derinleştiği, gerçek enflasyonun omuzlarımızdaki ağırlığını giderek arttırdığı bir dönemde öğretmenler geçim derdiyle başbaşa bırakılmakla kalmamış, desteklemedikleri bir yasanın ekonomik getirilerinden yararlanmak zorunda bırakılmıştır. Öğretmenlerin ezici bir çoğunluğunun destek vermediği ve haklarını güçlendirmediğini düşündüğü bir yasa kapsamında, kendilerine dayatılan seminere katılmalarının nedeni de söz konusu ekonomik sorunlardır.

Bugüne kadar söylediğimiz gibi ekonomik sorunlarımız ‘Ölümü gösterip sıtmaya razı etme’ politikasının bir parçası olarak bizleri ayrıştıran, hiyerarşik ilişkileri bizlere dayatan ve emeğimizi değersizleştiren bir yasanın uygulanabilmesi için araçsallaştırılmaktadır. Halbuki bizler, ekonomik sorunlarımıza gerçekçi çözümler üretilmesini istemekte, irademizi yok sayan, ihtiyaç ve taleplerimize yanıt üretemeyen politikaları reddetmekteyiz. Bu nedenle tüm öğretmenlere ve eğitim sendikalarına çağrımız, birlikte mücadele etmek ve bu yasayı yürürlükten kaldırtmaktır. Biliyor ve inanıyoruz, birleşirsek kazanırız!”

EĞİTİM SEN MECLİS’E ALINMADI

Diğer yandan Eğitim Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun tüm hükümleriyle birlikte yürürlükten kaldırılması talebiyle ülke çapında bir imza kampanyası başlatmıştı. Toplanan on binlerce imza, 1 Ekim Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmak istendi. Ancak Eğitim Sen yöneticileri, imzaları sunmak üzere gittikleri Meclis’e alınmadı.

Bunun üzerine açıklama yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Meclis’e girişlerinin engellenmesine tepki gösterdi. Kurul, söz konusu kanunun eğitimde niteliği düşürecek, çalışma barışını bozacak, öğretmenleri hiyerarşiye tabi tutacak, öğretmenler ve eğitim emekçileri arasında eşitsizlikleri derinleştirecek bir yasa olduğunu savunmuş, 15 Ekim’de Ankara Tandoğan Meydanı’nda Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı yapacakları mitinge katılım çağrısı yapmıştı.


ARŞİV