Uzaktan eğitim ‘uzak’

Öğrenci Veli Derneği’nin “Uzaktan Eğitim Raporu”na göre veliler uzaktan eğitim sisteminden hoşnutsuz…

16 Haziran 2020 - 13:41

Kendini “laik, bilimsel ve nitelikli eğitim isteyen velileriz” diye tanımlayan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Uzaktan Eğitim Raporu” hazırladı. 400 veliyle anket yoluyla yapılan görüşmelerden oluşan rapor, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV)’ın Kadıköy Şubesi’nde yaptığı basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Veli-Der Başkanı İlknur Kaya Bahadır, uzaktan eğitimin, salgın koşullarının zorunlu bir sonucu olarak yaşamımıza girdiğini anımsatarak, “Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağı herkesçe kabul edilmiş bir gerçeklik olmakla birlikte, olağan dışı zamanlarda başvurulabilecek bir yöntem olduğu da açıktır. Elbette bu yöntemin tüm öğrenciler için eşit ve adil bir erişime sahip olması ve bilimsel bir içerikle sunulması koşuluyla. Bu bağlamda uzaktan eğitim uygulamasına dair velilerin görüş ve gözlemlerine dayanan bir anket çalışması yaptık. Anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşarak; yaşanan aksaklıkların, olumsuzlukların ortaya çıkarılması, bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılması ve uzaktan eğitimin zorunlu olduğu durumlarda tespitlerimizin dikkate alınarak daha iyi bir eğitim ortamı sunulmasına katkı sağlamak isteriz.” dedi.

5 TALEP

Ankete katılan velilerin yüzde 69’u uzaktan eğitimi verimsiz buluyor. Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini alamayacağını vurgulayan Veli-Der’in talepleri şöyle:

  • * Yüz yüze eğitimde yaşanılan eşitsizliğin uzaktan eğitimin bu haliyle devam etmesi  durumunda resmi ve özel okullar arasındaki eşitsizliği daha da artıracağını,
  • * LGS ve YKS'nin Haziran'da yapılmasına yönelik kararın doğru olmadığını,
  • * Sınavların yapılması kararının nedeninin bilimsel veriler ve şeffaf bilgi esas alınarak kamuoyu ile paylaşılmasını, tek bir öğrencinin dahi mağdur olmasını engelleyecek tüm önlemlerin planlanması ve açıklanmasını;
  • * Özellikle yoksul çocukların uzaktan eğitime ulaşmak için kullandıkları internet, bilgisayar vb teknolojik aygıtların olmamasının eğitimde fırsat eşitliği ilkesini ortadan kaldırmasından kaynaklı gereksinimi olan tüm öğrencilerin bilgisayar, tablet, tv cihazlarının, internet erişim ve kullanım olanaklarının devlet tarafından sağlanması ve ücretsiz karşılanmasını, 
  • * Uzaktan eğitimde kullanılan ders ve materyal içeriklerinin yetersizliği belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ders sunum ve içeriklerinin belirlenmesinde bilimsel eğitim ilkesinin referans alınmasını, ders sunum ve içeriklerinin dezavantajlı öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmasını talep ediyoruz.

(Raporun tamamına Veli-Der’in https://twitter.com/Veli_Der ve www.facebook.com/pg/VeliDernegi hesaplarından ulaşmak mümkün)


ARŞİV