"Vakıf Üniversitelerine Sendika Gerek" diyenler buluştu

Vakıf üniversitelerinde çalışan eğitim emekçilerinin sorunları, “Vakıf Üniversiteleri Eğitim-Bilim Emekçileri ve Sendikal Örgütlenme” başlıklı forumda konuşuldu

14 Mayıs 2024 - 14:00

Sosyal-İş Sendikası İstanbul Şubesi Vakıf Üniversiteleri Komisyonu tarafından organize edilen “Vakıf Üniversiteleri Eğitim-Bilim Emekçileri ve Sendikal Örgütlenme” başlıklı forum 11 Mayıs cumartesi günü Eğitim-Sen 2 Nolu Şubenin Kadıköy’deki salonunda gerçekleştirildi.

Vakıf üniversitelerinde çalışan eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı ücret adaletsizliği, güvencesiz çalışma, mesai dayatması, sosyal hakların gaspı, akademik ve bilimsel özgürlüğün kısıtlanması gibi sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yapıldı.

Toplantının bir diğer önemli sonucu ise vakıf üniversiteleri alanında çalışma yürüten dost sendika, dernek ve diğer kurumlarla birlikte önümüzdeki haftalarda başlangıcı yapılacak bir kampanya planının oluşturulması oldu. Forumda değinilen sorunların kamuoyunda gündem oluşturması ve konunun muhataplarının harekete geçirilmesi amacıyla planlanan kampanyanın detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak.

SORUNLAR

Vakıf üniversitelerindeki sorunlar şu başlıklar altında toplandı:

Ücret sorunu: YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) yönetmeliği çerçevesinde, kamu üniversitesindeki ücret düzeyinin vakıf üniversitesindeki emsal akademik personele de aynen uygulanması gerektiği halde ücretler düşük.

Mesai sorunu: Vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere fazla mesai yaptırılıyor, herhangi ek bir ücret ödenmiyor.

Yemek sorunu: Yine vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunda eğitim ve bilim emekçileri, öğle yemeklerini kendi parasıyla karşılıyor. Ücretsiz öğle yemeği veren üniversite sayısı son derece sınırlı.

İş yükü sorunu: Özellikle vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin angarya düzeyinde fazlasıyla idari ve kırtasiye işlerle meşgul ediliyor.

Eksik maaş: Kimi vakıf üniversitesi yönetimleri, YÖK’ün emsal kararını uygulamamak için akademisyenlere “Bir gün işe gelmeyin” diyerek kısmi zamanlı (part-time) uygulamasını gerekçe gösterip eksik maaş ödüyor. Ayrıca son günlerde YÖK talimatıyla akademisyenlerle ilgili güvenlik soruşturması yapılmasının da isteniyor. Güvencesiz çalışmanın yaygın oldu bu kurumlarda, profesör düzeyinde de olsa 09.00-17.00 mesaisini kabul etmeyen öğretim üyelerinin rahatlıkla işten çıkarılıyor.

NELER YAPILACAK?

Toplantıda, üniversitelerde temmuz ayında tanıtım günlerinin düzenlendiği, bu süreçte çocuklarıyla birlikte okullara gelen velilere bu sorunları anlatan etkinliklerin yapılması konusu üzerinde duruldu.

Yine eylemlilik sürecine dönük olarak ücret, mesai gibi iki, üç temel sorun başlığında öncelikle sosyal medyada bir imza kampanyasının düzenlenmesi önerisi yapıldı. Daha sonra kısa videolarla bu sorunların kamuoyuna aktarılması, ardından da temmuz ayındaki tanıtım günlerinde etkinlik düzenlenmesi gündeme getirildi.

Bu tür eylem ve etkinlikler sonucunda akademisyenler adına bir takım somut kazanımların elde edilmesiyle birlikte sendikal örgütlenmenin de hızlanacağı öngörüldü. 

Son olarak 19 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Kadıköy Bostancı’da bulunan binasında yapılacak olan ve 10 Nolu işkolunda farklı meslek gruplarının katılacağı “10 Numara Forum: Sosyal-İş Üye ve Gönüllüleri Bir Araya Geliyor” başlıklı etkinliğe çağrı yapılarak toplantı sonlandırıldı.


ARŞİV