Belediye kadın mücadelesinin yanında

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi’nin kadına yönelik şiddeti önlemek ve kadınları güçlendirmek için yaptığı çalışmaları derledik

24 Kasım 2023 - 08:03

KADIN DAYANIŞMA BİRİMİ

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, Kadın Dayanışma Birimi, her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın örgütlenmesi ve dayanışmasını güçlendirmek için hizmet veriyor. Hem başvuran kadınlara hem de Kadın Sığınma Evi ve Kadın Yaşam Evi’ndeki kadınlara destek veren birimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı fiziksel, cinsel, ekonomik, sosyal, psikolojik, dijital şiddetle ilgili kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

İletişim:  Rasimpaşa Mahallesi

İskele sok. No:2 – Kadıköy

0216 418 21 75 / 0216 349 11 89

KADIN SIĞINMA EVİ

Kadıköy Belediyesi Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun kapsamında 2008 yılından bu yana sığınak hizmeti veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak işleyen sığınak, 18 yaş üzeri kadınların ve varsa yanlarındaki çocuklarının öncelikle şiddet ortamından uzaklaşmalarını ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlıyor. Sığınma evinde kaldıkları süre boyunca her kadın ve çocuk için bireysel planlanan ihtiyaç analizine göre kadın ve çocuklar destekleniyor ve sığınak sonrası için hayatlarını düzenlemeye dönük hukuki, ekonomik, eğitsel vb. çalışmalar yapılıyor.

TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve LGBTİ+ alanlarında çalışmalar yaparak kurum politikası oluşturmaya, bu alanlarda çalışmalar yapmaya, bilgi, veri ve deneyim biriktirmeye; rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyor.

Toplumsal eşitliğin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık çalışmaları planlayarak bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren birim, Kadıköy Belediyesi sınırlarında toplumsal eşitliği gerçekleştirmeye, toplumsal eşitlik yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımı arttırıcı çalışmalar hayata geçiriyor.

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kadıköy (0216) 542 50 00 Dahili: 1598

KADIN YAŞAM EVİ

Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı kadına yönelik önemli çalışmalardan biri de Kadın Yaşam Evi projesi oldu. Şiddete maruz kalan kadınlar, sığınma evlerine geçtiklerinde, mevzuat gereği 12 yaşından büyük oğullarını götüremiyor. Çocuklarından ayrı kalmak istemeyen kadınlar bu yüzden şiddet ortamında yaşamaya devam ediyordu. Belediye kadınların yaşadığı şiddet döngüsünü sonlandırmak amacıyla Türkiye’de ilk kez Kadın Yaşam Evi’ni açtı. Kadın Yaşam Evi şiddete maruz kalan ve 12 yaş üzeri erkek çocuğu olan kadınlar Kadın Yaşam Evi’nde kalabiliyor. 

Proje kapsamında belediyeye ait beş daire yaşam evine dönüştürüldü. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyalarının belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak konaklayabiliyor.

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (CİSAM)

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından hizmete açılan cinsel ve üreme sağlığı merkezi olma özelliğine sahip olan CİSAM, başvuran herkesin ücretsiz destek alabileceği kurumlardan biri. Her yaştan bireye cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda hizmet veren CİSAM, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde herkesin cinsel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kuruldu. Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde görevli kadın doğum uzmanları ile koordineli bir şekilde çalışan merkez, başvuran bireylerin bilgi ve danışmanlık almasının ardından jinekolojik muayene, ultrasonografi, gebelik takibi, RİA uygulaması, Crio uygulaması, Smear  ve HPV testi gibi, sağlık hizmetleri ile buluşması için gerek Kadıköy Belediyesi tarafından sağlanan gerekse de Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla işbirliği yapıyor.

İletişim: Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No:100 Kat:1 Kadıköy/İst.

(Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği Üstü)

0216 414 31 86

0216 545 96 91

ALO KADINA ŞİDDET HATTI: 0216 349 9 349

Alo Kadına Şiddet Hattı, fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet türlerine maruz bırakılan kadınları veya tanık olan bireyleri bilgilendiriyor ve ihtiyaç duydukları kaynaklara yönlendiriyor. Danışma ve dayanışma hizmeti veren hat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliği ile şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal, sosyo-ekonomik, hukuki ve sığınma sorunlarına çözümler üretiyor. Kadına şiddet hattı 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

POTLAÇ

Kadıköy Belediyesi, kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmaları, sosyal ve ekonomik yönden güçlü olmaları için 2016 yılında Potlaç projesini başlattı. Proje ile binin üzerinde kadına ulaşılarak dayanışma ağı örüldü. 2019 yılında kooperatif haline gelen Potlaç, belediye destekli bağımsız bir oluşum olarak yoluna devam ediyor. Belediyenin desteği ile el emeği üretim atölyesi "Potlaç Atölye", el emeği hediyelik eşya dükkânı "Potlaç Dükkân", kadınların mal ve hizmet ürettiği, kadın istihdamının sağlandığı "Potlaç Kafe" ve stant organizasyonları ile kooperatif faaliyetlerini sürdürüyor. 

İletişim: Feneryolu Mah. Gazi Muhtarpaşa Sok. No:57/1/7 Kadıköy (Atıksız Yaşam Pazarı) Tel: 0542 619 25 52 - 0542 619 25 53

SOSYAL SERVİS

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün bünyesinde hizmet veren sosyal hizmet merkezleri Kadıköy’ün 6 noktasında (Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi, Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Belediye Binası Sosyal Servis) bulunuyor. Ekonomik yoksunluk yaşayan ya da hakları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar bu noktalardan destek alabiliyor. Kadın hakları ve şiddetle mücadele ile ilgili atölye ve eğitim programları bu merkezlerde yürütülüyor. 

İletişim: 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak No:2 Kadıköy 

Tel: 0216 3491189 – 0216 4181531615

Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi    

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:84 Kadıköy                                        

 Tel: 0216 3372121

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad.No:2 Kat: 4  Kadıköy

 Tel: 0216 3496167

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi / Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak No:28 Kadıköy

EĞİTİM/ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; kadınların güçlendirilmelerini desteklemek amacıyla Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KHEP), Kadın Sağlığı Seminerleri (KSEP) ve Flört Şiddeti Atölyeleri düzenliyor. Kadın alanında çalışan STK, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarıyla hak temelli işbirliği protokolleriyle ortak çalışmalar yürütecek projeler geliştiriliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de kadına yönelik şiddete ilişkin çeşitli kampanyalar yaptı. Sokak tabelası tasarımlarıyla bilinen sokak sanatçısı Mossby ile işbirliği yaparak, Kadıköy sokaklarını birer toplumsal farkındalık mekânı haline getirdi. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul sözleşmesine ilişkin görsel iletişim çalışmaları yaptı.

Etiketler; 25 kasım

ARŞİV