Kadıköy'de 'Büyük Hekim Yürüyüşü'

14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında hekimler 'Büyük Hekim Yürüyüşü' için Kadıköy'de bir araya geldi. Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve şiddetin engellenmesini talep etti

18 Mart 2024 - 14:05

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda yapılan Hekim Yürüyüşü, bu yıl 16 Mart Cumartesi günü Kadıköy’de düzenlendi. Sağlık emekçilerine sağlık emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi.

Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler, Kadıköy İskele Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte hekimlerin 14 acil talebinin yazılı olduğu dövizler taşındı, 'yaşamak, yaşatmak istiyoruz', 'sarayın hekimi olmayacağız', 'sağlıkta ticaret ölüm demektir', 'hastaneler halkındır, satılamaz' sloganları atıldı.

Kadıköy İskele Meydanı’nda ilk olarak pandemide ve Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren sağlık emekçileri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

“ÖZEL HASTANE SAYISI KAMU HASTANELERİNİN ÜÇ KATI”

Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Fincancı, “Uzun zamandır meslektaşlarımız, kamu hastanelerinde şiddetle burun buruna kalmanın ağırlığı altında eziliyorlar. 5 dakikada bir muayeneye zorlandıklarında, yetemedikleri duygusuyla artık kamudan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. İstanbul'da özel hastane sayısı ne yazık ki kamu hastanesi sayısının üç katına çıkmış durumda. Her gün şiddetle karşı karşıya kaldıklarında ölüme gitme kaygısıyla yaşayacaklar ya da kendilerini bu ülkeden gitme zorunda hissedecekler. Biz meslek örgütü olarak onları sermayenin kollarına, onları yurt dışına göç etmek yoluna bırakmamak için mücadele ediyoruz. Hep birlikte, Türkiye'nin her yerinden, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, bugün bu 14 Mart'ı olmasa da önümüzdeki 14 Mart'ları hep birlikte, bayram tadında kutlama sözü vermeliyiz. Birlikte olacağız, birlikte kutlayacağız. Susmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

“ŞİDDETSİZ BİR ORTAMDA HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Sorunlarımız çok büyük. Hekimlerin talepleri son derece basit. Şiddetsiz bir ortamda, insanca yaşayacağımız koşullarda, gelecek endişesi olmaksızın hekimlik yapmak istiyoruz. Vergide adalet ve göstergeler de bu taleplerimizden bazıları. Öte yandan bulunduğumuz ortamlarda insanlara iyi hizmet verebilmek için, nefes alabilmek için doktor odaları, kreşler kafeteryalar istiyoruz. Bunlar basit istekler fakat bunların uygulanması kimin neye yatırım yapacağına dair bir tercih meselesi. Günümüzde bu tercihlerin nereye yapıldığını hepimiz biliyoruz.”

HEKİMLERİN 14 TALEBİ

İstanbul Tabip Odası adına basın açıklamasını İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saffet Ercan okudu. "Hekimlere şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik çalışma koşulları sağlayan, halkımız için ulaşılabilir bir sağlık ortamı istiyoruz" diyen Ercan, hekimlerin 14 maddeden oluşan taleplerini açıkladı:

1-TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2-Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3-Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4-Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

5-Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6-Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7-Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8-Vergide adalet istiyoruz. Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır.

9-Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10-Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11-Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12-Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13-Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14-Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.


ARŞİV