Kadıköy Belediyesi 2022 bütçesi onaylandı

Kadıköy Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi

15 Ekim 2021 - 12:19

Kadıköy Belediyesi 2022 bütçesi, Kadıköy Belediyesi Meclisi’nde 14 Ekim tarihli toplantıda görüşüldü. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı başkanlık etti. 

2022 BÜTÇESİ 1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA

2022 yılı için performans esaslı bütçe tasarısı, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe, 1 milyar 50 milyon TL olarak belirlendi. 

Oylamadan önce konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu bütçenin oluşturulmasında Anlat Kadıköy projesi sırasında dinledikleri Kadıköylülerin önerilerinin, beklentilerinin ve ihtiyaçlarının da etkili olduğunu söyledi. 

ANLAT KADIKÖY PROJESİ DE ETKİLİ OLDU

Odabaşı, “Anlat Kadıköy süreciyle ve Kadıköylülerin ihtiyaçlarından, beklentilerinden ve önerilerinden hareketle oluşturduğumuz 2020-2024 Stratejik Planı’nı yaşadığımız olağanüstü koşulları dikkate alarak revize ettik ve 2022 mali yılına ait performans programımızı hazırladık. Belirtmek isterim ki bu güncellenmiş planı oluştururken, hem dışımızdaki koşulları yeniden değerlendirdik hem de Kadıköylülerin güncel beklenti ve önerilerini dikkate aldık” dedi. 

2022-2024 Güncellenmiş Stratejik Plan taslağında sağlık, sosyal, toplumsal, ekonomik vb. konularda güncellemeler yaptıklarını söyleyen Odabaşı, “2022 yılındaki gelirlerimizin %60’a yakınının vergi gelirlerinden oluşmasını bekliyoruz. Giderlerimizin ise sırasıyla personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve sermaye giderlerinden oluşacağını öngörüyoruz. Harcamalarımızın stratejik alanlarımız arasındaki dağılımında ise kurumsal hizmetler, planlı kentleşme ve ekoloji alanlarına ait harcamaların, bütçe içindeki payların büyük çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz. Tüm bu revizyonları yaparken Stratejik Plan’daki misyon, vizyon ve amaçlardan uzaklaşmamaya özen gösterdik. İstedik ki her ne kadar pandemi yaşıyor olsak da taahhüt ettiğimiz hizmet ve yatırımları koşullar izin verdiği oranda yapalım. Koşulların izin vermediği her faaliyet için de alternatifler geliştirmeye, farklı yollar denemeye ve o alandaki ihtiyacı karşılamaya çalıştık. Bu anlamıyla, kurumsal kapasitemizi etkin bir şekilde kullanarak ve yeniden organize ederek koşullara adapte olduk” dedi.

Belediyelerin yol haritası olarak tanımlanan Stratejik Plan’ın hazırlıkları için Anlat Kadıköy projesini geliştiren Kadıköy Belediyesi, ilçede bulunan mahalle sakinleri ve esnafların katılımıyla yüz yüze toplantılar yaptığı gibi digital platform üzerinde de Kadıköylülerin ilçeye dair taleplerini, görüşlerini ve önerilerini topladı. Kadıköylülerin bu görüş ve önerileri Stratejik Plan’ın oluşturulmasında etkili oldu. 


ARŞİV