Kürtaj hakkı için yeni proje

Feminist örgütler, kadınların kürtaja erişimini desteklemek için “Kürtaj Hakkım” projesi başlattı

15 Mart 2024 - 06:35

Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Women on Web,  “Kürtaj Hakkım” projesini başlattı. Güvenli Kürtaj Eylem Fonu (SAAF – Safe Abortion Action Fund) desteği ile başlanan proje, 28 Şubat Çarşamba günü Beyoğlu’nda yapılan etkinlikle tanıtıldı. 

(Fotoğraf: Yeşil Gazete)

2 yıl sürmesi planlanan Kürtaj Hakkım Projesi, kadınların kürtaja erişimini desteklemeyi, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri arasında kürtaj hizmetinin hak temelli sunumuna ilişkin far kındalığı artırmayı, karar alıcılara yönelik politika önerileri oluşturmayı ve kürtaj hizmetinin işleyişine ilişkin uluslararası iyi örneklere dair deneyim paylaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında hazırlanan internet sitesine www.kurtajhakkim.org  adresinden ulaşılabilir. Sitede kürtaj olmak isteyen kadınlara haklarının neler olduğuna ve nerelerden destek alabileceklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, sağlık çalışanları için de kürtaj hizmeti sunarken benimsemeleri beklenen yaklaşım kriterleri ve kürtaja ilişkin yapılan çeşitli araştırma raporları yer alıyor. 

(Fotoğraf: Jivan Güner / csgorselarsiv.org)

 “KÜRTAJ HAPI YAYGINLAŞMALI”

Feminist ve kadın örgütleri, hekimler, sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve gazetecilerin davetli olduğu tanıtım gecesinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nden (KİH) Berfu Şeker, projenin KİH’in Mor Çatı işbirliğiyle 2021 yılında yaptığı Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasının çıktıları ile şekillendiğini aktardı. Araştırmaya göre sağlık çalışanları arasında özellikle medikal kürtaj alanında görülen bilgi ve farkındalık eksikliğinin bu alanda daha derinlikli bir çalışma yapma ihtiyacını gösterdiğini söyleyen Şeker, kadınların bu hakka erişebilmesi için bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapacaklarını, proje kapsamında sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri ile atölyeler düzenlenmesinin de amaçlandığını aktardı. Haplarla Kürtaja Feminist Bir Bakış isimli sunumunda Women on Web’den Hazal Atay ise haplarla kürtaj ya da medikal kürtaj olarak ifade edilen yönteme ilişkin bilgiler paylaşarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenli olduğu için önerilen haplarla kürtajın yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze ise kürtaja erişimin hem erkekler hem de devlet tarafından engellendiğine ve kadınlara kürtaja erişime dair bilgi vermenin önemine dair vurgu yaptı. 

(Fotoğraf: Serra Akcan / csgorselarsiv.org)

 


ARŞİV