Madam Martha Koyu için yürütmeyi durdurma talebi

Adalar Belediyesi, Burgazada Madam Martha Koyu’nun ihaleye çıkarılmasına karşı yürütmeyi durdurma davası açtı. Belediye Adalıları ve kamuoyunu süreci takip etmeye ve davaya müdahil olmaya çağırdı

04 Mayıs 2024 - 11:26

Birinci derece SİT alanı olan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL. Koyun ihaleye çıkarılması üzerine Adalar Belediyesi, yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtığını duyurdu. 24 Nisan'da ihalenin iptali ve ihale kararından geri dönülmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduklarını hatırlatan Adalar Belediyesi, süreci şu şekilde aktardı: “Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07.05.2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir. Ancak hem durumun ehemmiyeti ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar İlçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık.”

ADALILARA ÇAĞRI

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunulduğunun belirtildiği açıklamada Adalılara ve kamuoyuna çağrı yapılarak şu ifadelere yer verildi :“Açmış olduğumuz dava İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2024/815 Esas sayılı dosyası ile derdest olup, tüm Adalıları ve duyarlı kamuoyunu süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahale talebinde bulunmaya davet ediyoruz.

Gelinen noktada daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Adalar ilçemiz için yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında, Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsünde bulunan bu taşınmazın ekosistem açısından değeri paha biçilemez olmakla birlikte bu taşınmazda doğal yapıya ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu, idari tasarrufumuzu ve yetkilerimizi her zaman Adalı komşularımızın ortak kamusal menfaatlerinden yana kullanacağımızı, Anayasamızın 43. Maddesini gözeten bir yönetim anlayışıyla Adalarımızın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin zarar görmemesi ve korunması açısından tüm süreçlerde aktif rol ve inisiyatif alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”


ARŞİV