Marmara Denizi için eylem planı

Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planı açıklandı

17 Haziran 2022 - 11:05

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığında “Marmara Denizi’nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri” başlıklı çevrimiçi çalıştay gerçekleştirildi. 

Üç gün süren çalışmaların ardından hazırlanan eylem planı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna açıklandı. Kurum, eylem planını bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler Birliği, belediye başkanlarıyla birlikte imza altına aldıklarını söyledi. 

22 MADDELİK EYLEM PLANI

Eylem Planı maddeleri ise şu şekilde;

Eylem 1: Marmara bölgesinde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sanayi odaları ve STK’lardan müteşekkil Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.

Eylem 2: Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.

Eylem 3: Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Eylem 4: Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.

Eylem 5: Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi’ne deşarjını engelleyici hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek.

Eylem 6: Marmara Denizi’ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.

Eylem 7: Arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.

Eylem 8: Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Eylem 9: Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

Eylem 10: Marmara Denizi’ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

Eylem 11: Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

Eylem 12: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktası 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

Eylem 13: Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Eylem 14: İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

Eylem 15: Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

Eylem 16: Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

Eylem 17: Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

Eylem 18: Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Eylem 19: Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Eylem 20: Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

Eylem 21: Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.

Eylem 22: Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

DENİZDEN KALAŞNİKOF ÇIKARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın önemini vurgulamak amacıyla denizden toplanan atıklar da sergilendi. “Marmara Hepimizin” adıyla başlayan etkinliklerde İBB İSTAÇ Kadıköy'de üç, Eminönü'nde altı olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibi atık topladı.  

Denizden kurusıkı silah (Kalaşnikof), darbeli matkap, cam şişeler, motosiklet, bisiklet, tabanca, kelepçe, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, saz ve yangın tüpü gibi çok sayıda obje çıktı. Denizden çıkan atıkları Eminönü ve Kadıköy İskeleleri’nde görmek mümkün.

 

 

 


ARŞİV