Rıhtımdaki cami projesi iptal edildi

Kadıköy rıhtımında yapılmasına planlanan 20 bin kişi kapasiteli cami ve 1242 araçlık yer altı otoparkı projesi İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, yapılaşmanın bölgeye trafik yükü getireceğini, dolgu alanda yapılaşma olamayacağını ve projenin kent siluetine uygun olmadığına karar verdi

30 Ocak 2024 - 09:46

Kadıköy Rımtım’da yapılması planlanan ve Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin iptal edilmesi istemiyle dava açtığı 20 bin kişi kapasiteli cami ve 1242 araçlık yer altı otoparkı projesi, İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Söz konusu proje ilk olarak 2015 yılında duyurulmuş, plan ise 2017 yılında İstanbul V Nolu Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştı. Kurul kararının iptal edilmesiyle ilgili Kadıköy Belediyesi’nin açtığı davaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de müdahil olmuştu. İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, projenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetti. Kararda bilirkişilerin hazırladığı rapor da etkili oldu. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin paylaştığı bilgilerde bilirkişi raporunda öne çıkan maddelere yer verildi.

DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞ

Raporda öne çıkan tespitlere göre Kadıköy rıhtımının çevresinde yer alan dini tesisler incelendiğinde 400 metre yürüme mesafesinde Sultan 3. Mustafa İskele Camii, 500 metre yürüme mesafesinde Osman Ağa Camii, Kethüda Çarşı Camii ve Cafer Ağa Camii’nin yer aldığı ve cami projesinin bulunduğu alanın mevcut dini tesislere yakın mesafede olduğu kaydedildi.  Proje alanında oluşabilecek insan ve araç trafiğine dair herhangi bir değerlendirmenin yapılmadığı da aktarılırken, rıhtım yolunun yoğun araç trafiğini taşıyan ana arter niteliğinde olması karşısında projenin kentsel doku üzerinde ciddi bir ulaşım baskısı yaratacağı da vurgulandı.

YEŞİL ALAN, TESCİLLİ AĞAÇLAR…

Raporda, cami projesi için toplam 19 bin 950 kişilik bir kapasitenin belirlendiği ancak söz konusu alanın rekreasyon amaçlı olarak İstanbullularca kullanılan aktif bir yeşil alan olduğu belirtildi. Tescilli ağaçların bulunduğu aktif yeşil alanın bir bölümünün araç giriş çıkışına ayrılmasının parkın niteliğini zedeleyeceği görüşünün paylaşıldığı raporda, davaya konu kurul kararıyla uygun bulunan cami projesinde kentin simgesi olan koy ve Haydarpaşa Garı ile görsel ilişkinin kurulmadığı, Anadolu yakası kent siluetine etkisinin göz önünde bulundurulmadığı da belirtildi.  Raporda yeraltı otoparkına ilişkin plan değişikliği teklifinin bulunmadığı ve projenin tescilli ağaç grubuna etkisinin ne olacağı bilinmeden, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu görüşü alınmadan avan projenin davaya konu kurul kararıyla onaylandığı da ifade edildi. 

Uzmanlar, söz konusu projenin büyük ibadet yeri ve külliyesi olarak değerlendirildiği fakat. Projenin Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin tanımladığı yapılaşma koşullarına göre dolgu alanında yer alabilecek ibadet yeri niteliğinde olmadığı değerlendirildi.

 


ARŞİV