Erişilebilir bir sinema mümkün!

​“Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesi kapsamında, engelli bireylerin erişilebilir kültür-sanat aktivitelerinden haberdar olabilmeleri için bir web portalı kuruldu

01 Ağustos 2022 - 14:40

Kültür ve sanat faaliyetlerinin herkes tarafından erişilebilir olması amacıyla faaliyetlerini sürdüren Puruli Kültür Sanat Derneği’nce Nisan 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında yürütülen “Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesi sona erdi.

Avrupa’da erişilebilir film festivalleri düzenleyen; Polonya’dan Socio–Cultural Society of Koszalin, İngiltere’den Carousel Project, Almanya’dan KLAPPE AUF! Kurzfilmfestival, Belçika’dan Extra & Ordinary People ASBL ve İspanya’dan Associació Inclús kurumlarının katkılarıyla yürütülen proje, sinema ve erişilebilirlik alanında çalışan tarafları bir araya getirdi. 

SİNEMAYA EŞİT ERİŞİM

Engelli bireylerin sinemaya erişimlerinin önündeki engeller, anket çalışması ile araştırılırken; bu araştırmaların sonuçları, ilgili kurumların bilgisine sunuldu. Film festivalleri, engelli dernekleri, sinema sektörü temsilcileri katılımıyla Sinemaya Eşit Erişim başlıklı çevrimiçi bir atölye gerçekleştirildi. Bu atölyede anket sonuçları katılımcılar ile paylaşılarak sorunlar ve çözümler tartışıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantı, atölye ve ağ kurma ziyaretleriyle sinema sektörü bileşenleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve politika yapıcıları bir araya getirilip, diyalog ortamı oluşturuldu. Kültüre erişimin lütuf değil hak olduğu fikrinin yaygınlaştırılması amacıyla, alanda faaliyet gösteren diğer STK’ların da kendi aralarında bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları sağlandı.

ERİŞİLEBİLİR MEKÂN SERTİFİKASI

Projenin somut çıktıları şu şekilde:

  • Erişilebilir kültür-sanat etkinlikleri düzenleyen kurumlar arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik “Kültüre Erişim Platformu” kuruldu. Bu platformun üyeleri, kültüre erişim hakkıyla ilgili 8 sorudan oluşan bir soru önergesi hazırlayarak TBMM’ye sundu.

  • Engelli bireylerin sinemadaki temsillerini güçlendirmek kapsamında ise bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi ve kısa filmlerden oluşan bir seçkinin çevrimiçi gösterimi yapıldı. Engellilerin sinema ve TV filmlerindeki özgün temsillerini artırmak için kamu spotu üretilip, farklı mecralarda paylaşımı sağlandı.

  • Sinemada erişime dair kısır döngüyü kırmak için gerçekleştirilen bir diğer faaliyet, “Erişilebilir Mekân Sertifikası”nın tanımlanması oldu. Erişilebilir bir sinema salonunun farklı engel gruplarından kişiler için hangi ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu faaliyet kapsamında, projenin ortakları ve iştirakçileri ile sinema ve erişilebilirlik alanında çalışan aktörlerin ve temsilcilerin katılımı ile bir atölye gerçekleştirildi. Bu atölyede “Erişilebilir Mekan Sertifikası”nın kriterleri ortaya konuldu. Sertifikasyon sürecinin ana hatlarını çizmeden önce, Avrupa ülkelerinde bu konudaki iyi uygulamalar üzerine bir araştırma da yapıldı. Bu kapsamda Avrupa’daki sinemalarda benzer sertifikasyon programlarını ya da sertifikasyon için temel oluşturabilecek iyi uygulama örneklerini derleyen 100 sayfalık bir rapor hazırlanarak ilgili kurumlarla paylaşıldı.

ERİŞİLEBİLİR GÖSTERİMLER İÇİN MİNİMUM KOTA

  • Engelli bireylerin sinemaya erişimini sağlamak için yapılan faaliyetlerden bir diğeri, “Erişilebilir Gösterimler İçin Minimum Kota” oldu. Sinemalarda erişilebilir gösterimlere dair minimum kota uygulamasıyla ilgili tanıtım filmi hazırlanıp, internette dolaşıma sunulurken, Erişilebilir Gösterimler İçin Minimum Kota Uygulaması’nı tanıtan bir kitapçığın, bin adet basılarak ilgili kurumlarla paylaşımı gerçekleştirildi.

  • Engelli bireylerin erişilebilir kültür-sanat aktiviteleri hakkında daha kolay bilgiye erişmelerini sağlamak amacıyla erişilebilir kültür-sanat etkinliklerinin ve mekânlarının listelendiği ve haritalandığı bir web portalı kuruldu. www.kultureerisim.com


 

 

 


ARŞİV