“Küreden İstanbul” fotoğrafları

Fotoğrafine’nin 17 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılan sergisi 24 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor

22 Nisan 2022 - 12:54

İstanbul’u farklı bir gözle belgelemeyi amaçlayan, balık gözü efekti veren kristal kürelerle yapılan fotoğraf çekimlerinden oluşan sergide, 35 fotoğrafçının 55 fotoğrafı yer alıyor.

İstanbul’u konu alan sergi, şehrin kuruluş tarihinden günümüze kadar ayakta kalabilmiş mimari yapılarla, münferit plastik sanat eserlerini, arkeolojik eserleri ve şehrin simgeleriyle birlikte yakın manzara fotoğraflarını kapsıyor.

Bazen bir yapının bütününden ziyade, o yapının tanınmışlığını sağlayan ihtişamlı bir köşesini veya bölümünü -hünkâr mahfili, hat yazıları, seramik panolar, taşıyıcı kolonlar, merdivenler, freskler, lahitler vs.- vurgulayan fotoğraf kareleri de dikkat ekiyor.

 

ARŞİV