En öldürücü kanser türü: Akciğer Kanseri

Her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanseri teşhisi alıyor, hastalık nedeniyle yaklaşık 1,8 milyon kişi yaşamını yitiriyor. Ülkemizde de tüm yaş grupları içinde yüzde 21 ile en sık görülen kanser türü.

28 Kasım 2023 - 10:40

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu, “1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla yaptığı bilgilendirmede önemli bilgiler paylaştı.

DÜNYADA ÖN SIRALARDAYIZ

Akciğer kanseri konusunda dünyada ve Türkiye’de tehlikenin arttığına dikkat çeken Onkoloji Çalışma Grubu, her yıl dünya genelinde yaklaşık 2 milyon kişinin akciğer kanseri teşhisi aldığı, bu ölümcül hastalık nedeniyle yaklaşık 1,8 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre akciğer kanserinin tüm dünyada kanser türleri arasında en sık ölüme neden olan kanser türü olduğu belirtildi. Dünya genelinde özellikle erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı bakımından ülkemizin ön sıralarda yer aldığının da altı çizildi. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı "Türkiye Kanser İstatistikleri 2018" verilerine göre tüm yaş grupları içinde yüzde 21 ile en sık görülen kanser türü akciğer kanseri. Ülkemizde 2018 yılında 30 bin 78 kişiye akciğer kanseri teşhisi konulduğu, bu vakaların çoğunun da geç evrelerde tespit edildiğine dikkat çekildi, erken teşhisin önemi bir kez daha vurgulandı.

“KANSER GÖRÜLME ORANI ARTIYOR”

Özellikle 50 yaş ve üzerindeki yaş gruplarında akciğer kanseri görülme oranının arttığının, bu durumun yaşlı nüfusun daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğine değinildi. Tüm yaş grupları içinde erkeklerde yüzde 21 ile en sık görülenin kanser türünün akciğer kanseri olduğu bilgisini paylaşan Onkoloji Çalışma Grubu, kadınlarda akciğer kanseri görülme oranının yüzde 6 olduğunu belirtti. 70 yaş üstünde erkeklerde akciğer kanseri görülme oranı yüzde 28 iken 70 yaş üstündeki kadınlarda akciğer kanseri görülme oranı ise yüzde 8. 

“SİGARADAN UZAK DURUN”

Akciğer kanserinin özellikle erkeklerde en yaygın ve öldürücü kanser türü olduğunun altını çizen Onkoloji Çalışma Grubu, akciğer kanserinden korunmanın en etkili yolunun sigara ve benzeri ürünleri kullanmamak ve bu ürünlerin zararlı etkilerinden uzak durmak olduğuna dikkat çekti.

Asbest, ağır metal ve radyasyona maruziyet, hava kirliliği gibi faktörlerin de riski artırdığına dikkat çekilerek, hormonal ve genetik faktörlerin akciğer kanseri gelişiminde rolü olduğu, özellikle sigara kullanmamış kadınlarda gelişen akciğer kanserinde genetik değişikliklerin yer aldığının gözlendiği ifade edildi. 

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER

Erken evre akciğer kanserinde cerrahi ve stereotaktik radyoterapilerle başarılı sonuçlar elde edildiği, kemoterapilerin halen etkili bir tedavi yöntemi olduğu, genetik mutasyon tespit edilen adenokarsinom vakalarında ise hedefe yönelik tedaviler uygulandığı dile getirildi. Bu tedaviler, kanserli hücrelere zarar verirken normal hücrelere minimal etki yapmayı hedefliyor. Son yıllarda ise "İmmunoterapiler"in akciğer kanserinde yaşam süresini belirgin şekilde uzattığı ve umut verici tedaviler olduğuna işaret edildi.

Akciğer kanseri tarama programlarının önemine dikkat çekildi, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını ifade edildi, ülkemizde akciğer kanseri tarama programlarının geliştirilmesi için araştırma yapılması gerektiğinin de altı çizdi.


ARŞİV