"Yüzde 74'ü yoğunluktan şikayetçi"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), öğretim üyelerinin sorunlarını somut bir şekilde ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla anket çalışması gerçekleştirdi. Katılımcıların yüzde 74'ü hasta yoğunluğunun bir sorun olduğunu, yüzde 43'ü idare baskısı hissettiklerini ve yüzde 85'i ise yaptıkları işin ekonomik açıdan tatmin edici olmadığını düşünüyor

06 Haziran 2024 - 10:08

Türk Tabipleri Birliği (TTB), öğretim üyelerinin sorunlarını somut bir şekilde ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Nisan ayında iki defa yapılan bu ankete 389 öğretim üyesi katıldı. Katılımcıların yüzde 41'i kadın, yüzde 59'u erkek olurken, ankete katılan öğretim üyelerinin yüzde 76'sının kamu üniversitelerinde, yüzde 14'ünün vakıf üniversitelerinde, yüzde 6'sının eğitim araştırma hastanelerinde ve yüzde 5'inin ise özel üniversite/hastanelerde çalıştığı kaydedildi.

YÜZDE 43’Ü “GEÇİNEMİYORUM” DEDİ

Anketteki “Hasta yoğunluğu, öğretim üyeleri için de bir sorun mu? ​” sorusuna katılımcıların 287’si (yüzde 74) “evet” yanıtını verdi. “Aylık kazancınız geçinmeye yetiyor mu? ​” sorusuna “hayır” yanıtı veren katılımcıların oranı ise yüzde 43 olarak belirlendi. Yaptığı işi ekonomik açıdan tatmin edici bulanların oranı ise yalnızca yüzde 15 oldu. “Performans sistemi ile ücretlendirme, eğitim ve bilimsel çalışmalarınıza engel oluşturuyor mu? ​” sorusuna katılımcıların 285’i (yüzde 73) “evet” dedi. “Eğitim dışındaki çalışma koşullarınızın yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 212’si (yüzde 55) “evet" cevabını verdi. Bu sonuca göre ankete katılan öğretim üyelerinin yarısından fazlası, eğitim dışındaki çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle işleriyle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini kaydetti.

“SORUNLAR EĞİTİME DE YANSIYOR”

Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan TTB şu açıklamayı yaptı: "Türkiye sağlık ortamında piyasacı, özel sermayenin kârının toplum sağlığının önüne geçtiği mevcut politikaların sonucunda sağlık ortamının yıkımı hem hekimler/sağlık emekçileri hem de toplum tarafından derinden hissediliyor. Sağlık Bakanlığı, sağlıktaki sorunların uygulanan politikalarla ilişkisini görmezden gelerek ‘onaylı randevu’, ‘uzaktan sağlık hizmeti’ gibi hekimlerin ve tüm sağlık ortamının üzerindeki baskıyı artıran ve sonuç olarak sağlık hizmetinin niteliğini daha da düşüren çözümlerde ısrar ediyor. Tıp ve tıpta uzmanlık öğrencileri nitelikli eğitim alamamaktan, öğretim üyeleri de mevcut koşulların zorluklarından dolayı nitelikli eğitim verememekten yakınıyor. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin ve öğretim üyelerinin üzerindeki siyasal iktidarın baskısı da bilinen bir gerçek. Bu baskı hem eğitim niteliğini düşürüyor hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini olumsuz etkiliyor. Hem lisans hem uzmanlık öğrencilerine hem de öğretim üyelerine sağlıklı koşulların sağlanması için Sağlık Bakanlığı; hekimlerin geleceklerine zarar veren kontenjan artışından vazgeçerek Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin uyarılarını dinlemeli, birlikte hareketi destekleyici adımlar atmalı.”


ARŞİV