Tarihi yapılara restorasyon

İstanbul'daki tarihi eserlerin bazıları restore edilirken, bazıları da yeniden hayat bulmayı bekliyor...

26 Temmuz 2011 - 14:18

İstanbul İl Özel İdaresi, kentteki tarihi yapıları restore ediyor. Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Heybeliada’da 1912-1944 yılları arasında yaşadığı ev İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore ediliyor. Heybeliada’da denize nazır muhteşem bir tepede yer alan ev Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştü. Evde aralarında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kendi yaptığı el işlerinin de bulunduğu eşyalar ve kitaplar sergileniyor. Röleve çalışması tamamlanan yapının mimari ve yapısal olarak önemli bir problemi olmamasına rağmen, içeride teşhir edilen Hüseyin Rahmi Gürpınar’a ait orijinal eşya ve objelerin, yapıda iklimlendirme şartlarının sağlanamamasından dolayı, sağlıklı koşullarda sergilenmediği tespit edildi. Müze-eve yapılan çeşitli ziyaretlerde, evin kış aylarında ısıtılamadığı, dolayısı ile eserlerin rutubetli ortamlarda sergilenmek durumunda kaldığı belirtildi. Yapının müzecilik kriterlerini sağlayacak şekilde, özellikle mekanik tesisat şartlarının ve kullanımının sağlanarak yeniden işlevlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Heybeliada’da 84 ada, 7 parsel’de, Dibektaşı Sokak üzerinde, Ada’nın yüksek bir noktasında yer alan yapı; bodrum, zemin, bir normal kat ve çatı katından oluşuyor. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından röleve çalışması yaptırılan yapının
restorasyon çalışmalarına 2011 yılı içerisinde başlanması bekleniyor.

ÇAMLICA KIZ LİSESİ DE YENİLENECEK

İl Özel İdaresi'nin yenileyeceği bir başka tarihi eser ise Çamlıca’da Acıbadem Caddesi üzerinde yer alan Ahmet Ratib Paşa Köşkü (Çamlıca Kız Lisesi) olacak. 1892-1908 yılları arasında Hicaz Umumi Valisi olarak görev yapmış olan Müşir Ahmet Ratib Paşa tarafından Mimar Kemaleddin Bey’e yazlık köşk olarak yaptırılan tarihin yıpratan yıllarından sıyrılıp gelmiş bu nadide eser, şimdilerde restorasyonla buluşup yaşam dolu günlerine dönmeyi bekliyor. Çok geniş bir konak olarak inşa edilen yapı Art Nouveau özellikler taşıyor. Maarif Nazırı Şükrü Bey’in girişimleriyle 1913 yılında İnas Sultanisi adıyla faaliyet göstermeye başlayan Çamlıca Kız Lisesi, Türkiye’nin ve İstanbul’un ilk yatılı kız okuludur. Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte kapanan ve savaşın hemen ertesinde yeniden açılan okul Çamlıca Kız Lisesi adını almış. 1923-1934 aralığında Çamlıca Ortaokulu olarak hizmet veren okul, 1939-1940 öğretim yılında yapılan bir düzenlemeyle Çamlıca Kız Lisesi’ne dönüştürülmüş ve yatılı olarak hizmet vermeyi sürdürmüş. Acıbadem’de ihtişamlı görüntüsüyle hala insanları büyüleyen köşkün tarihi de bir o kadar renkli. 54 odalı köşkün ilk sahibi Ahmet Ratıp Paşa olmuş. Köşk, II. Meşrutiyet’ten sonra Maarif Bakanlığı tarafından alınmış. Acıbadem Yatılı Numune Kız Lisesi, kız orta okulu, Çamlıca Kız Lisesi olarak farklı dönemlerde eğitim yuvası olarak kullanılmış. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından proje çizim çalışması yaptırılan Ahmet Ratib Paşa Köşkü’nün restorasyon çalışmalarına 2011 yılı içerisinde başlanması bekleniyor.

MALTEPE KIŞLASI DA SIRADA

II.Sultan Mahmut devrinde Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin önerisi ile yaptırılan "Asakir-i Mansure Hastanesi" adıyla da anılan Maltepe Kışlası da yenilenecek binalar arasında. 1827 yılında askeri bir hastane olarak yaptırılan Maltepe Kışlası, İstanbul İl Özel İdaresi tarafından restore ettiriliyor. Bulunduğu mevkiden dolayı Maltepe Hastanesi denilen bu bina civarında bulunan Davutpaşa ve Rami kışlalarındaki hasta askerlere hizmet veriyordu. Maltepe Kışlası’nda yenileme çalışmaları kapsamında; yapının dış ve avlu cephelerinde mevcut sıva kaldırılarak, horasan harç ile kaba ve ince sıva yapıldı. Yine yapı cephesinde özgün olmayan tuğla ile yapılmış olan bacalar kaldırıldı. Çatıda yer alan yapısal formu bozularak tehlike arz eden betonarme saçaklar belirli bir ölçüde kısaltılarak gerekli onarımlar gerçekleştirildi. Günümüzde Bayrampaşa Çevik Kuvvet Binası olarak kullanılan 150 yıllık tarihi yapıda devam eden restorasyon çalışmalarının Aralık 2011 tarihinde tamamlanması planlanıyor.


ARŞİV